Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 maart 2024, over woningbouwopgave en koopsector

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.C. (Peter) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    G.C. Honsbeek, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32847-1155 Verbeteren van klimaat voor investeringen in woningen

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

32847-1147 Motie van het lid Welzijn over de investeringsbereidheid van marktpartijen op de woningmarkt tussen 2021 en heden in beeld brengen

Indiener R.M. Welzijn, Tweede Kamerlid

Motie

32847-1110 Motie van het lid Van Haga over de oorzaak van de hardere daling van het vastgoedtransactievolume in Nederland in kaart brengen

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20

Tweeminutendebat Staat van de Volkshuisvesting (CD 27/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

Tweeminutendebat Staat van de volkshuisvesting (CD 31/1)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Woningbouwopgave en koopsector (wordt voortgezet op 4 april 2024)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00