Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 maart 2024, over Raad Buitenlandse Zaken d.d. 18 maart 2024

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    A.W. Westerhoff, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-02-2838 Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 19 februari 2024

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

36410-V-75 Motie van het lid Dassen c.s. over sancties opleggen aan Israëlische kolonisten die zich schuldig maken aan misdaden op de Westelijke Jordaanoever, en een Europese coalition of the willing vormen

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

36410-V-56 Motie van de leden Paternotte en Boswijk over een inreisverbod voor kolonisten die aantoonbaar geweld hebben gepleegd of verheerlijkt

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 18 maart 2024

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30