Verslag van een notaoverleg : Verslag van een notaoverleg, gehouden op 25 januari 2024, over de Buitengewone Europese Raad d.d. 1 februari 2024

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken
  • Mede ondertekenaar
    A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier
  • Mede ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-20-2007 Geannoteerde agenda buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

21501-20-1993 Motie van de leden Piri en Veldkamp over uitspreken dat Nederland een voortrekkersrol moet blijven spelen in het steunen van Oekraïne

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1829 Motie van het lid Piri over structurele financiële steun aan Oekraïne

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1768 Motie van het lid Amhaouch c.s. over een Europees herstelprogramma gericht op het herstel en de wederopbouw van Oekraïne

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Europese top van 14 en 15 december 2023

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 16:30

Buitengewone Europese Raad d.d. 1 februari 2024

Notaoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30