Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 februari 2024, over Verzameldebat CAS

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Paulusma, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36410-IV-28 Uitvoeringsrapportages Landspakketten derde kwartaal 2023

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Verzameldebat CAS

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00