Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 oktober 2023, over de Evacuatieoperatie Kaboel/rapport Commissie-Ruys

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
 • Mede ondertekenaar
  A.W. Westerhoff, griffier
 • Mede ondertekenaar
  R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
 • Mede ondertekenaar
  H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27925-944 Rapport van de commissie van onderzoek evacuatieoperatie Kaboel 'Reconstructie en analyse van de evacuatie uit Kaboel in augustus 2021'

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Motie (gewijzigd/nader)

27925-838 Gewijzigde motie van het lid Boswijk c.s. over een onderzoek door een onafhankelijke externe commissie (t.v.v. 27925-826)

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-X-45 Nader gewijzigde motie van de leden Belhaj c.s. over het beschermingsbeleid voor tolken (t.v.v. 35300-X-44)

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Presentatie rapport Commissie van Onderzoek Evacuatieoperatie Kaboel

Technische briefing
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Evacuatieoperatie Kaboel/rapport Commissie-Ruys

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00