Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
  • Mede ondertekenaar
    A.W. Westerhoff, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over Artikel 100 brief inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak (Kamerstuk 27925-943)

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Inbreng feitelijke vragen Artikel 100 brief inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Brief regering

27925-943 Artikel 100 brief inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

27925-697 Motie van de leden Kerstens en Van Ojik over een toetsingskader voor de betrokkenheid van een onafhankelijke partij bij evaluaties

Indiener J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie

27925-699 Motie van het lid Bosman c.s. over standaard een onafhankelijke partij betrekken bij de uitvoering van eindevaluaties

Indiener A. Bosman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak

Technische briefing
Tijd activiteit: 14:00

Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:15