Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 mei 2023, over de Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-02-2660 Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 25 mei 2023

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Activiteiten

Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09