Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 mei 2023, over Dierproeven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Anne-Marijke Podt, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    R.P. Jansma, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32336-144 Reactie op verzoek commissie over de brief van 'Animal Rights’ en ‘Partij voor de Dieren Den Bosch’ betreffende ‘brandbrief n.a.v. extreme toename dierproeven Charles River Den Bosch’

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister LNV - Verzoek om afschrift antwoord op brandbrief Animal Rights en PvdD Den Bosch m.b.t. extreme toename dierproeven Charles River Den Bosch

Indiener R.P. Jansma, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Dierproeven

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45