Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 juni 2023, over Materieel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
  • Mede ondertekenaar
    T.N.J. de Lange, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27830-395 Aanvulling inzetvoorraad munitie

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Motie

35925-X-70 Motie van het lid Valstar c.s. over pilots voor het versneld overgaan tot aanschaf van materieel

Indiener P.J. Valstar, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Hoofdlijnen Defensiebeleid (CD d.d. 17/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:14

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Materieel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45