Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 april 2023, over verzamel-commissiedebat BES

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.J. Paul, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36200-IV-58 Voortgang Bestuurlijke afspraken Caribisch Nederland

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

35830-IV-8 Motie van de leden Van den Berg en Ceder over een sterkere coördinerende rol voor de bewindspersoon belast met Koninkrijksrelaties

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Jaarverslag en slotwet 2020

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Koninkrijksrelaties (36200-IV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Verzamel-commissiedebat BES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00