Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 september 2023, over Gesubsidieerde rechtsbijstand

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    A.M. Brood, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31753-268 Vervolg stelselvernieuwing rechtsbijstand

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:46