Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 oktober 2023, over funderingsproblematiek

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    G.C. Honsbeek, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28325-257 Voortgang aanpak funderingsproblematiek

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

28325-230 Motie van het lid Nijboer over een plan voor het versterken van funderingen in de grootste probleemgebieden

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

28325-231 Motie van het lid Nijboer over het schadeherstel in de Friese veenweiden vergemakkelijken

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VII-63 Motie van het lid Nijboer over een aanvalsplan inzake verzakking van huizen

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Bouwregelgeving (CD d.d. 11/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Funderingsproblematiek

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50