Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 oktober 2023, over Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M. Verhoev, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31288-1035 Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een kabinetsreactie op het krantenbericht ‘Hoe een nieuwe onderwijsmethode onrust naar Fontys bracht

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55