Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 oktober 2023, over Buitenlandse inmenging en beïnvloeding

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Mede ondertekenaar
  H.J. Post, griffier
 • Mede ondertekenaar
  H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 • Mede ondertekenaar
  R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35228-43 Voortgangsbrief Taskforce PG&OBF

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

35228-25 Motie van het lid Bisschop over de bevoegdheden uitbreiden van de Taskforce Problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

35228-30 Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over informatieuitwisseling tussen de Taskforce Problematisch gedrag en het Financieel Expertise Centrum

Indiener M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Buitenlandse inmenging en beïnvloeding

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:24