Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2023, over modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
 • Mede ondertekenaar
  H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 • Mede ondertekenaar
  L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken
 • Mede ondertekenaar
  J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
 • Mede ondertekenaar
  A.W. Westerhoff, griffier
 • Mede ondertekenaar
  J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza- 1ste rappel verzoek om het wetsvoorstel eerder aan de Kamer te sturen

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - Verzoek Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Brief regering

36200-V-56 Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

21501-20-1763 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over op korte termijn doorlichten van de sanctiewetgeving

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Modernisering sanctiewetgeving

Technische briefing
Tijd activiteit: 15:00

EU-sanctiegezant dhr. David O’Sullivan (digitaal)

Gesprek
Tijd activiteit: 14:30

Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45