Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 juni 2023, over Financiële markten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    M. Schukkink, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32545-191 Toezeggingen op het terrein van financiële markten voorjaar 2023

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Motie

32013-267 Motie van het lid Heinen c.s. over toetsen of de Wet vifo voldoende waarborgen biedt om te voorkomen dat privacygevoelige data of vitale onderdelen van de financiële sector belanden bij landen met hoge veiligheids- en spionagerisico's

Indiener E. Heinen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Verduurzaming van de financiële sector/toekomst van het bankenlandschap (CD 22/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Financiële markten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20