Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 mei 2023, over Arbeidsmigratie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    H.J. Post, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29861-92 Hoofdlijnen verplichte certificering bij ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

29861-71 Motie van het lid Van Kent c.s. over de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten uitvoeren

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Motie

29861-58 Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over zo snel mogelijk aan de slag gaan met de maatregelen voor de korte termijn uit het advies van het aanjaagteam

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

30950-189 Motie van het lid Marijnissen c.s. over het verbod op discriminatie betrekken bij de kwaliteitseisen voor uitzendbureaus

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35359-20 Gewijzigde motie van het lid Bruins c.s. over voorstellen om malafide uitzendondernemingen tegen te gaan (t.v.v. 35359-15)

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over institutioneel racisme in Nederland

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

VAO Arbeidsmigratie (AO d.d. 03/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:30

Tweeminutendebat Arbeidsmigratie (CD d.d. 07/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmarktbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Arbeidsmigratie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30