Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 maart 2023, over Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    D.S. Nava, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31239-369 Hoofdlijnen Programma Energiehoofdstructuur

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Motie

35603-51 Motie van het lid Beckerman c.s. over geen kerncentrale in Groningen

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

35603-59 Motie van de leden Sienot en Agnes Mulder over geen kerncentrale realiseren in de provincie Groningen

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:31

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20