Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 februari 2023, over Armoede- en schuldenbeleid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    H.J. Post, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

24515-677 Stand van zaken implementatieplan Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om een kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Kat over sneller uit de schulden

Indiener H.J. Post, griffier

Motie

36200-XV-51 Motie van het lid Kat c.s. over menstruatieartikelen in ieder geval voor minima gratis en laagdrempelig toegankelijk maken

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

36200-51 Motie van het lid Den Haan over een Landelijke Hulplijn Geldzorgen openen

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie

36064-8 Motie van de leden Stoffer en Maatoug over het monitoren van de armoede- en schuldenproblematiek als gevolg van de energieprijzen

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36200-XV) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Armoede- en schuldenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30