Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 januari 2023, over Dierenwelzijn (buiten de veehouderij)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    R.P. Jansma, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

28286-1302 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2023, over Dieren in de veehouderij

Indiener M. Amhaouch, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28286-1287 Voortgang dierenwelzijn

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie (gewijzigd/nader)

28286-1282 Gewijzigde motie van de leden Van der Plas en Van Campen over de dromedaris voor inwerkingtreding van de huis- en hobbydierenlijst laten herbeoordelen en, indien deze als gedomesticeerd wordt beschouwd, aan de lijst toevoegen (t.v.v. 28286-1279)

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1281 Motie van het lid Van der Plas over eenduidige regels voor dierenwelzijn en geen import van producten van buiten de EU die niet aan deze regels voldoen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-62 Motie van de leden Vestering en Van Campen over spoedige implementatie van een verbod op stroomstootapparatuur

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1202 Motie van de leden Vestering en Beckerman over een verbod op het gebruik van drijfmiddelen die pijn of stress kunnen veroorzaken bij dieren

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1155 Motie van het lid Futselaar over de rol van boa's bij het verbeteren van de handhaving op het gebied van dierenwelzijn

Indiener F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1149 Motie van het lid Graus over betere voorlichting over het houden van hobby- en gezelschapsdieren

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1151 Motie van het lid Graus over alle dieronvriendelijke hulp- en trainingsmiddelen in kaart brengen

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIV-41 Motie van de leden De Groot en Moorlag over een positieflijst voor amfibieƫn, vogels en reptielen

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1012 Motie van de leden De Groot en Von Martels over een landelijk expertisecentrum voor complexe honden

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1009 Motie van het lid Wassenberg over onderzoek naar het terugdringen van impulsaankopen van dieren

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 14/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij (AO d.d. 29/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Dierenwelzijn (buiten de veehouderij)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Dieren in de veehouderij

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30