Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 november 2022, over circulaire economie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    J. Rijkers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

32852-212 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 november 2022, over circulaire economie (voortzetting)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

32852-203 Diverse onderwerpen m.b.t. circulaire economie

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

35925-XII-42 Motie van de leden Amhaouch en Boulakjar over een onderzoek naar het structurele personeelstekort bij ProRail

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

30175-366 Motie van de leden Van Eijs en Von Martels over vanaf 2025 het afval op alle scholen in het primair onderwijs gescheiden inleveren

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

35267-12 Motie van het lid Von Martels over hulp bij het verhalen van kosten op veroorzakers van afval

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen (35267)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:30

VAO Leefomgeving (AO d.d. 11/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:15

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Circulaire economie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Voortzetting van het commissiedebat Circulaire economie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35