Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over Vreemdelingen- en asielbeleid (voortzetting tweede termijn)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    A.M. Brood, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

19637-2949 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over vreemdelingen- en asielbeleid

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

19637-2913 Actuele situatie asielopvang en maatregelen

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Vreemdelingen- en asielbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Vreemdelingen- en asielbeleid (voortzetting tweede termijn)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00
Naar boven