Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Externe veiligheid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    J. Rijkers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28089-227 Milieuproblematiek Tata Steel

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Motie

33118-214 Motie van de leden Beckerman en Van Raan over de aanscherping van de maatregelen voor industriële emissies ook van toepassing laten zijn op Tata Steel

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

32813-833 Motie van het lid Grinwis c.s. over cumulatie bij emissie van zeer zorgwekkende stoffen voortaan meewegen bij de vergunningverlening

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

32813-830 Motie van het lid Boucke c.s. over juridische instrumenten om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren

Indiener R.M. Boucke, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Toekomst Tata Steel (CD d.d. 09/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Tweeminutendebat Aanscherping van de regels inzake industriële emissies (33 118, nr. 207)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Externe veiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00
Naar boven