Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Fatca

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    A.H.M. Weeber, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25087-293 Derde voortgangsbrief Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:16

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Fatca

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00
Naar boven