Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juli 2022, over herstel en wederopbouw Oekraïne

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-04-251 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 20 mei 2022 (Kamerstuk 21501-04-250)

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

36045-88 Wederopbouw Oekraïne

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister BuHa-OS - verzoek reactie uitvoering motie Amhaouch c.s. en oproep president Zelensky

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Motie

36045-53 Motie van het lid Kuzu over plannen voorbereiden voor een bijdrage aan de wederopbouw van een Oekraïense stad na de oorlog

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1768 Motie van het lid Amhaouch c.s. over een Europees herstelprogramma gericht op het herstel en de wederopbouw van Oekraïne

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de toespraak van de Oekraïense president Zelenski

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:16

Debat over de toespraak van de Oekraïense president Zelenski (voortzetting)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 20:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:16

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Herstel en Wederopbouw Oekraïne

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10