Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 september 2022, over het Begrotingsproces

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  J.C. Sneller, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven
 • Mede ondertekenaar
  J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
 • Mede ondertekenaar
  I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mede ondertekenaar
  P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 • Mede ondertekenaar
  T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Mede ondertekenaar
  W.A. Lips, griffier
 • Mede ondertekenaar
  J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake het proces van de begrotingsbehandeling (Kamerstuk 31865-207)

Indiener J.C. Sneller, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven

Brief regering

31865-207 Proces van de begrotingsbehandeling

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Activiteiten

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Proces van de begrotingsbehandeling

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Begrotingsproces

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50