Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 maart 2022, over de Humanitaire situatie Oekraïne

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier
  • Mede ondertekenaar
    A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36045-44 Humanitaire inspanningen voor Oekraïne en buurlanden

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister BuHa-OS - verzoek update humanitaire crisis in Oekraïne en omringende landen

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Motie

36045-30 Motie van de leden Stoffer en Ceder over zich maximaal inspannen voor veilige humanitaire corridors naar het westen

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

36045-18 Motie van de leden Ceder en Agnes Mulder over met noodhulporganisaties inventariseren welke behoefte om noodhulp er leeft op het gebied van logistiek, onderwijs, zorg en andere sectoren

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

36045-8 Motie van het lid Van Haga over Polen en andere buurlanden ruimhartig ondersteunen bij het verlenen van humanitaire noodhulp

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de situatie in Oekraïne

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:10

Debat over de actuele ontwikkelingen in Oekraïne

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Commissiedebat Humanitaire situatie Oekraïne

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20