Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 juni 2022, over Hoofdlijnen beleid Ministerie van Buitenlandse Zaken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken
  • Mede ondertekenaar
    A.W. Westerhoff, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35925-V-84 Hoofdlijnen beleid Ministerie van Buitenlandse Zaken

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

36045-4 Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over bezien wat op korte termijn nodig en mogelijk is om de voorziene toename van het defensiebudget eerder te laten plaatsvinden

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - rappel beleidsbrief Buitenlandse Zaken

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - verzoek beleidsbrief Buitenlandse Zaken

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Motie

33997-145 Motie van het lid Van Dam c.s. over een vollediger nader feitenonderzoek

Indiener C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Debat over de situatie in Oekraïne

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:10

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Hoofdlijnen beleid Ministerie van Buitenlandse Zaken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:16