Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2022, over maritiem

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    J. Rijkers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31409-345 Toezegging gedaan tijdens de commissiedebatten van 2 juni en 24 november 2021, over asbest aan boord van zeeschepen

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Maritiem

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20
Naar boven