Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 maart 2022, over het Steunpakket voor de culturele en creatieve sector + Garantieregeling evenementen + Evaluatie field labs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32820-458 Vijfde specifieke steunpakket voor de culturele en creatieve sector

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:49

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15
Naar boven