Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 1 december 2022, over Onderwijshuisvesting funderend onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36200-VIII-125 Update aanpak verouderde schoolgebouwen

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Onderwijshuisvesting funderend onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25