Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Arbitrage, mediation en herstelrecht

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    A.M. Brood, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29279-721 Voortgang van herstelrecht

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Motie

33552-99 Motie van het lid Van Nispen over het nader uitwerken van het herstelrecht vanuit het perspectief van het slachtoffer

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat slachtofferbeleid (CD 1/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Arbitrage, mediation en herstelrecht

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30
Naar boven