Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2022, over de Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

32820-479 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei (tweede termijn)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

32820-467 Hoofdlijnen cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

35420-481 Motie van de leden Kwint en Van Strien over aandacht voor mensen met faciliterende beroepen in de culturele en creatieve sector

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31288-942 Motie van de leden Wuite en De Hoop over de dekkingsopties voor het versterken van de kwaliteit van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in Caribisch Nederland in kaart brengen

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

33529-935 Gewijzigde motie van het lid Aukje de Vries c.s. over de mogelijkheid onderzoeken dat OCW in 2022 en 2023 bijdraagt aan het programma erfgoed in Groningen (t.v.v. 33529-923)

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35925-VIII-117 Gewijzigde motie van het lid G√ľndogan c.s. over de Nederlandse culturele en creatieve sector onderdeel maken van programma's in Europees verband aangaande de digitale transformatie (t.v.v. 35925-VIII-93)

Indiener N. G√ľndogan, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35925-VIII-115 Gewijzigde motie van het lid Werner c.s. over waarborgen dat toegankelijke voorstellingen niet verloren gaan (t.v.v. 35925-VIII-87)

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie

35925-17 Motie van de leden Pieter Heerma en Marijnissen over in kaart brengen van de mogelijkheden voor een nieuw Nationaal Historisch Museum

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie

32820-422 Motie van het lid Werner c.s. over een langjarige verhoging van het indemniteitsplafond

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Cultuur en corona

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Politieke Beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Steunpakket voor de culturele en creatieve sector (CD d.d. 10/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Herstel, vernieuwing en groei

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Herstel, vernieuwing en groei (tweede termijn)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20