Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 april 2022, over de Conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    A.C.W. de Vos, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29279-691 Conceptopdracht staatscommissie rechtsstaat

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Motie

35510-11 Motie van het lid Omtzigt c.s. over een advies van de Venetiƫ-Commissie

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35510-12 Motie van de leden Omtzigt en Van Dam over een staatscommissie die het functioneren van de rechtsstaat analyseert

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Conceptopdracht Staatscommissie Rechtsstaat

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00