Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 maart 2022, over Verzamel-commissiedebat BES

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.J. Paul, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35925-IV-42 Hoofdlijnen beleid Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk (Digitalisering en Koninkrijksrelaties)

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

35099-(R2114)-23 Motie van het lid Van Raak c.s. over een nadere invulling van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en het Koninkrijk als geheel

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35099-R2114) (re- en dupliek)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Landspakketten en hervormingen CAS

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Verzamel-commissiedebat BES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:30

Strategische procedurevergadering (Wordt verplaatst)

Strategische procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:00

Strategische procedurevergadering

Strategische procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20