Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 november 2021, over Evaluatie Tweede Kamerverkiezing

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Martin Bosma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.C.W. de Vos, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35165-42 Reactie op evaluatie Tweede Kamerverkiezing maart 2021

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

35012-7 Motie van de leden Den Boer en Sjoerdsma over de opkomst van kiezers in het buitenland

Indiener M.G.W. den Boer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Evaluatie Tweede Kamerverkiezing

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04