Verslag van een wetgevingsoverleg : Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 november 2021 over het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Martin Bosma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.C.W. de Vos, griffier

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 111
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Tegen
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Tegen
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Tegen
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Voor
Omtzigt 1 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijgewerkte tekst

35925-VII, bijgewerkt t/m nr. 50 (d.d. 10 november 2021)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

35925-VII-50 Nota van wijziging

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35925-VII-10 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener M. (Martin) Bosma, Tweede Kamerlid

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-VII)

Indiener M. (Martin) Bosma, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting

35925-VII-2 Memorie van toelichting

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nader rapport

35925-VII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35925-VII-1 Voorstel van wet

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:06

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:41

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 20:35

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Groningen

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00