Verslag van een wetgevingsoverleg : Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 1 juli 2021, over het jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.M. Paternotte, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    T.N.J. de Lange, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020 (Kamerstuk 35830-IV-1)

Indiener J.M. Paternotte, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas KR- aanbieding feitelijke vragen Jaarverslag

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Jaarverslag

35830-IV-1 Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Jaarverslag en slotwet 2020

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20