Verslag van een notaoverleg : Verslag van een notaoverleg, gehouden op 7 juli 2021, over ontwikkelingen rondom het coronavirus

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Fleur Agema, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    M.E. Esmeijer, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25295-1356 Maatregelen i.v.m. COVID-19

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

25295-1319 Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over scenario's voor een nieuwe virusuitbraak

Indiener N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1315 Motie van de leden Bikker en Hammelburg over een concreet voorstel voor een gefaseerd donatiebeleid aan COVAX

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1306 Motie van het lid Van den Berg c.s. over toegangstesten zo toegankelijk mogelijk organiseren

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1324 Motie van het lid Den Haan c.s. over de wijkverpleging betrekken bij het zo snel mogelijk vaccineren van niet mobiele thuiswonenden

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

25295-1329 Gewijzigde motie van de leden Bikker en Van der Staaij over de hoofddoelen van het beleid in de nieuwe fase van lagere besmettingen t.v.v. 25295-1314

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1309 Motie van de leden Kuiken en Paternotte over ziekenhuizen vragen om het covidvaccin in het gele boekje bij te schrijven

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1301 Motie van de leden Paternotte en Aukje de Vries over het aanbieden van een laagdrempelige test in de terminal op Schiphol

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

21501-31-613 Motie van het lid Paternotte over vliegverboden en maatregelen rondom reizen in Europees verband afstemmen

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1251 Motie van de leden Van den Berg en Paternotte over zorgen dat testcapaciteit per direct weer opgeschaald kan worden op het moment dat dit nodig is

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1245 Motie van het lid Paternotte c.s. over vliegverboden heroverwegen voor landen waar zorgwekkende varianten heersen

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

35807-43 Motie van de leden Westerveld en Paternotte over onderzoek naar het gebruik van zelftesten voor toegang

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35808-24 Motie van de leden Aukje de Vries en Palland over een uitzondering op de quarantaineplicht voor gevaccineerden indien zij geen groot risico blijken

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1120 Motie van de leden Segers en Paternotte over onderzoeken wat nodig is om gratis zelftests ter beschikking te stellen aan sociale minima

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1071 Motie van het lid Van den Berg c.s. over praktijkonderzoek naar technische innovaties die de transmissie van het coronavirus in binnenruimtes verminderen

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1039 Motie van het lid Jetten over het corona paspoort zo spoedig mogelijk invoeren

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

25295-649 Motie van het lid Azarkan over een toolkit en campagne gericht op de thuissetting

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

25295-254 Motie van het lid Wilders over uitspreken dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken geen medewerking had mogen verlenen aan een vlucht met Nederlandse beschermingsmiddelen naar China

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:05

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Notaoverleg
Tijd activiteit: 18:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20
Naar boven