Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juli 2021, over Raad Buitenlandse Zaken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Geert Wilders, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S. Belhaj, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    T.J.E. van Toor, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-02-2378 Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 12 juli 2021

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Motie

33694-43 Motie van het lid Koopmans c.s. over beheersing van de productie, plaatsing, verspreiding en inzet van nieuwe potentiƫle massavernietigingswapens

Indiener S.M.G. Koopmans, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Raad Buitenlandse Zaken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10