Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 september 2020, over recente onrust en geweld in Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    M.E. Haveman-Schüssel, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28684-626 Ongeregeldheden en geweldsincidenten zomer 2020

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Verzoek brief over recent geweld en onrust in Nederland

Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier

Activiteiten

Recente onrust en geweld in Nederland

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15