Verslag van een notaoverleg : Verslag van een notaoverleg, gehouden op 8 december 2020, over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (IMVO)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    T.J.E. van Toor, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Rappel. Verzoek reactie initiatiefnota Tegen slavernij en uitbuiting - een wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min. BuHa-OS - Reactie op initiatiefnota Tegen slavernij en uitbuiting

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Geleidende brief

35495-1 Geleidende brief

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Initiatiefnota

35495-2 Initiatiefnota

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Ketenimpact Oeigoerse dwangarbeid

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 10:00

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 17:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45