Verslag van een notaoverleg : Verslag van en notaoverleg, gehouden op 7 oktober 2020, over de initiatiefnota van het lid Becker “In Nederland beslis je over je eigen leven”

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    M.E. Esmeijer, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Kabinetsreactie initiatiefnota "In Nederland beslis je over je eigen leven"

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Initiatiefnota

35341-2 Initiatiefnota

Indiener B. Becker, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

35341-1 Geleidende brief

Indiener B. Becker, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Ontwikkelingen moskee-internaten (AO d.d. 21/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Debat over buitenlandse financiering van moskeeën

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00