Verslag van een notaoverleg : Verslag van een notaoverleg, gehouden op 25 mei 2020, over Actieplan arbeidsmigratie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    M.E. Esmeijer, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29861-48 Integrale aanpak misstanden arbeidsmigranten

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

35300-VII-76 Motie van het lid Bisschop over goede huisvesting voor arbeidsmigranten

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

29544-934 Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over onderzoek naar draagvlak voor geblokkeerde rekeningen bij uitzendbureaus

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

29544-932 Motie van het lid Van Kent c.s. over opnieuw invoeren van een vergunningenstelsel in de uitzendbranche

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 26/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmigratie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00