Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 juni 2020, over GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Mede ondertekenaar
  P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 • Mede ondertekenaar
  E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
 • Mede ondertekenaar
  M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Mede ondertekenaar
  H.J. Post, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25424-521 Reactie op het manifest Lijm de zorg en toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg ggz van 29 januari 2020

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

25424-514 Motie van de leden Van den Berg en Diertens over participatie bij de huidige netwerken

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

25424-511 Motie van het lid Diertens c.s. over vergroten van de inzetbaarheid van ervaringsdeskundigen

Indiener A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Motie

25424-510 Motie van het lid Diertens c.s. over onderzoek naar de beschikbaarheid van crisisopvang

Indiener A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Motie

25424-515 Motie van het lid Kuiken over vaker en sneller toepassen van traumabehandelingen

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie

25424-519 Motie van het lid Agema over het plan van aanpak voor de wachtlijstproblematiek

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

25424-509 Motie van de leden Diertens en Van den Berg over het organiseren van regionale doorzettingsmacht

Indiener A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Motie

25424-518 Motie van het lid Agema over het verbeteren van financiële prikkels met ongewenste gevolgen

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO GGZ (AO d.d. 29/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15