Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 februari 2020 over pensioenonderwerpen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    M.E. Esmeijer, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32043-510 Voortgangsrapportage uitwerking pensioenakkoord

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

32043-463 Motie van de leden Klaver en Asscher over een kwalitatieve analyse van pensioencontracten door het SCP

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

32043-460 Motie van de leden Asscher en Klaver over de voortgang en keuzes van de stuurgroep pensioencontracten

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

32043-450 Motie van het lid Omtzigt over rechtszekerheid voor deelnemers over hun pensioenaanspraken

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over het pensioenakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Pensioenonderwerpen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45