Verslag van een wetgevingsoverleg : Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 november 2019, begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), onderdeel Media

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35300-VIII-144 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2019, over Emancipatie

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een wetgevingsoverleg

35300-VIII-140 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 november 2019, over het begrotingsonderdeel cultuur

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijgewerkte tekst

35300-VIII, Bijgewerkt t/m nr. 125 (Tweede NvW d.d. 2 december 2019)

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Eindtekst

35300-VIII, eindtekst

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

35300-VIII-125 Tweede nota van wijziging

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een wetgevingsoverleg

35300-VIII-107 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 oktober 2019, over het begrotingsonderzoek Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

35300-VIII-21 Nota van wijziging

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35300-VIII-15 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen

35300-VIII Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35300-VIII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35300-VIII-2 Memorie van toelichting

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet

35300-VIII-1 Voorstel van wet

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Begrotingsonderzoek 2020

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:15

Bestuursakkoord PO en Sectorakkoord VO (geannuleerd)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

OCW-begroting, onderdeel Media

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Emancipatie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10