Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 april 2019, over studeren met een functiebeperking in mbo en ho

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mede ondertekenaar
  E.C.E. de Kler, griffier
 • Mede ondertekenaar
  M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Mede ondertekenaar
  W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31524-416 Reactie op verzoek commissie inzake overzicht voorzieningen voor studenten met een beperking in mbo en hbo en reactie op onderzoek ‘Mind the Gap’

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief commissie aan bewindspersoon

minister Van Engelshoven, overzicht voorzieningen voor studenten met een beperking in het mbo en ho

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister reactie vragen op het onderzoek Mind the Gap

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Activiteiten

A Research Agenda'

Technische briefing
Tijd activiteit: 13:30

Studenten met een beperking in mbo en ho

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Studeren met een functiebeperking in mbo en ho

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30