Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 december 2019, over personen- en familierecht

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33836-47 Voortgang adoptie en ouderschap

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Motie

28345-215 Motie van het lid Westerveld over onderzoek naar oplossingen voor het probleem van ouderverstoting

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35000-VI-114 Gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over medewerking van partijen aan ontbinding van een religieus huwelijk (t.v.v. 35000-VI-105)

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VI-108 Motie van de leden Van Toorenburg en Van Wijngaarden over onderzoeken of in het buitenland gesloten kindhuwelijken in Nederland niet erkend kunnen worden

Indiener M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35000-VI-89 Gewijzigde motie van de leden Groothuizen en Bergkamp over een dubbele achternaam wettelijk mogelijk maken (t.v.v. 35000-VI-60)

Indiener M. Groothuizen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over huwelijkse gevangenschap

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Huiselijk geweld/Kindermishandeling (AO d.d. 24/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Personen- en familierecht

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20