Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 juni 2019, over NAVO Defensie Ministeriële

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
  • Mede ondertekenaar
    T.N.J. de Lange, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28676-320 Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 26 en 27 juni 2019 te Brussel

Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie

Motie

33694-41 Motie van het lid Van Ojik c.s. over pogingen om in de komende 100 dagen het INF-verdrag te redden

Indiener A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Motie

33694-43 Motie van het lid Koopmans c.s. over beheersing van de productie, plaatsing, verspreiding en inzet van nieuwe potentiële massavernietigingswapens

Indiener S.M.G. Koopmans, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

NAVO Defensie Ministeriële

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35